15.02.2023

Talousosaamisen opintokokonaisuus

Kuva tulossa

Taloustaitajaksi Laihian lukiosta!

Laihian lukiossa on mahdollista ensi lukuvuodesta lähtien kehittää ja vahvistaa talousosaamisen taitoja monipuolisesti.

Opiskelijat voivat suorittaa talousosaamisen opintokokonaisuuden (12 - 15 opintopistettä), joka sisältää monimuotoisia opintoja vahvistamaan opiskelijan talousosaamisen tietoja ja taitoja. Opinnot sisältävät mm. talousmatematiikkaa, taloustietoa ja yrittäjyysosaamista. Opintojen avulla opiskelija voi vahvistaa oman talouden hallintataitoja, perehtyä sijoittamiseen, säästämiseen ja yrittäjyyteen. Opiskelijat voivat halutessaan hakeutua pörssilähettiläiksi ja pitää talousosaamisen tunteja peruskoululaisille. Opintokokonaisuuden suorittajat saavat erillisen todistuksen, ja heille on tarjolla opintomatka Euroopan keskuspankkiin Frankfurtiin. Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa myös vain yksittäisiä talousosaamisen kursseja oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaisesti.

Opintokokonaisuutta toteutetaan yhteistyössä Vaasan yliopiston, Vaasan avoimen yliopiston sekä muiden talousalan toimijoiden kanssa.  Tavoitteena on myös antaa opiskelijoille hyvät lähtökohdat hakeutumiselle kauppatieteiden ja talousalan opintoihin yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa.

Opintokokonaisuuden osioiden tarkemmat kuvaukset löytyvät  lukion kotisivulta kohdasta "TALOUSOSAAMINEN"