Hakijalle

Laihian lukio: tasokas, kotoisa, kansainvälinen – hyvä valinta!

Laihian lukiossa opiskelijoista pidetään hyvää huolta opintojen alkuvaiheesta ylioppilaaksi saakka. Harva opiskelijoistamme keskeyttää opinnot. Ylioppilaaksi valmistuvat lähes kaikki opiskelijamme.

Laihian lukio - tasokas yleislukio

Monipuolinen opetustarjonta

Laihian lukio tarjoaa hyvät puitteet lukio-opintoihin. Ammattitaitoiset opettajat, modernit opetusvälineet, laaja ja monipuolinen opetustarjonta ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa tekevät Laihian lukiosta tasokkaan toisen asteen oppilaitoksen. Opetustarjonnassa on kertaavia opintojaksoja tukemaan lukio-opintojen aloittamista ja opintojen loppuvaiheessa vahvistamaan osaamista ylioppilaskirjoituksissa.

Pienet ryhmät

Laihian lukio on sopivan kokoinen koulu.  Ryhmäkoot ovat maltilliset, mikä tekee mahdolliseksi sen, että opiskelijan yksilölliset tarpeet voidaan ottaa huomioon – opettajat tuntevat opiskelijat hyvin. Oppianetta opettaa sama opettaja opintojen aloitusvaiheesta aina opintojen päättämiseen asti. Tämä on opiskelijalle suuri etu.

Diplomeja

Voit suorittaa lukiodiplomin musiikissa, liikunnassa ja kuvataiteessa.

Muualla suoritetut opinnot

Muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja voidaan hyväksyä lukio-opintoihin: esim. Kuula-opiston opinnot, isoskoulutus, kielikurssit, liikunnanohjaajan, uimaopettajan tai uimavalvojan kurssit. Myös itsenäinen opintojaksojen suorittaminen avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista, esimerkiksi Vaasan avoin yliopisto järjestää tutustumiskursseja yliopisto-opintoihin (linkki Vaasan tutustumiskursseille). Näitä opintoja on mahdollista suorittaa myös etä- ja verkko-opintoina.

Kansainvälisyyskasvatus

Laihian lukiossa painotetaan opetuksessa kansainvälisyyskasvatusta. Lukion opintojaksoista monet tukevat  opiskelijan kansainvälisyystaitoja. Esimekiksi: ENA 7-11, RUB 7-11, SAB 1-8, RAB 1-8, GE 2, GE 4,  BI 5, FI 3, YH 4, KE 6, MU 3-4, TA 3, KU 4, TE 3, KO 1. Lukion ensimmäisenä vuotena voi osallistua kansainvälisyyskasvatuksen opintojaksoon, johon sisältyy myös opintomatka Eurooppaan. Toisena opintovuotena voi suorittaa historian opintojakson 5, johon kuuluu Rooman matka.

Opintopolku

Lukioon haetaan Opintopolku-palvelun kautta. Yhteishaun hakulomake löytyy Opintopolku-palvelusta.

Linkki Opintopolkuun

Lukion valintakortti

Laihian lukion valintakortin saat koulun kansliasta.

Lukiossa löydät tiesi jatko-opintoihin ja työelämään!

Lukioon haetaan Opintopolku-palvelun kautta. Yhteishaun hakulomake löytyy Opintopolku-palvelusta. 

Laihian lukion keskiarvorajana on 7,0.

Linkki Opintopolkuun