Musiikki

kuuluu kaikille!

Musiikki

Musiikin kursseilla pääset soittamaan, laulamaan ja oppimaan uutta musiikista! Ryhmän yhteiset musisoinnit lisäävät yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä lukio-opintojen keskellä.

Musiikin opinnot

MU1 Intro - kaikki soimaan (2op)
 • monipuoliset äänenkäyttöä sekä laulu- ja yhteismusisointitaitoja kehittävät tehtävät ja ohjelmisto
 • luovaan tuottamiseen ja taiteelliseen ilmaisuun rohkaisevat tehtävät
 • musiikin merkitysten pohdintaan innostava kuuntelu- ja musisointiohjelmisto
 • musiikkiteknologian monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuudet
 • mahdollisuuksien mukaan konserttikäyntejä ja tutustumista muihin taide- ja kulttuuripalveluihin
MU2 Soiva ilmaisu (2op)
 • musiikillisen osaamisen eri osa-alueita kehittävä ohjelmisto
 • suomalaiset ja opiskelijoiden omat musiikkikulttuurit
 • luovaa ajattelua ja taiteellista ilmaisua edistävät tehtävät myös teknologiaa hyödyntäen
 • paikalliseen musiikkikulttuuriin ja musiikin harrastusmahdollisuuksiin tutustuminen

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

MU 3 Musiikkityylit ja -kulttuurit (2op)
 • erilaiset musiikinlajit, musiikkityylit ja -kulttuurit sekä niihin kytkeytyvät merkitykset ja arvostukset
 • musiikkikulttuurit kulttuurin osana
 • monipuolinen työskentely erilaisten musiikkien kanssa (kuuntelu, itsenäinen tiedonhaku, tiedon jakaminen jne.)
MU4 Luovasti yhdessä (2op)
 • Opiskelijat voivat itse suunnitella opintojakson sisällön joko projektimaiseksi tai perinteiseksi opintojaksoksi.
 • Tutkitaan musiikin vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa. Tutustutaan musiikin käyttöön mediassa, kuten sosiaalisessa mediassa, elokuvissa, radiossa ja televisiossa.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

MU5 Yhteismusisointi 1 (2op)
 • Omien vahvuuksien löytäminen ja kehittyminen yhteissoitossa. Opiskelija voi keskittyä esimerkiksi laulamiseen, soittamiseen tai äänentoistoon.
 • Sopivan ohjelmiston valitseminen ja tutustuminen kappaleiden sovittamiseen yhtyeelle.
 • Opiskelijoiden niin halutessa esiintymistaitojen harjoitteleminen.

Äänentoiston hoitaminen luokassa ja mahdollisesti esiintymistilanteessa.

MU6 Yhteismusisointi 2 (2op)
 • Opintojakso on jatkoa Yhteismusisointi 1 -opintojaksolle. Omien vahvuuksien syventäminen ja kehittyminen yhteissoitossa. Opiskelija voi keskittyä esimerkiksi laulamiseen, soittamiseen tai äänentoistoon.
 • Sopivan ohjelmiston valitseminen ja tutustuminen kappaleiden sovittamiseen yhtyeelle.
 • Opiskelijoiden niin halutessa esiintymistaitojen harjoitteleminen.
 • Äänentoiston hoitaminen luokassa ja mahdollisesti esiintymistilanteissa.

Valtakunnalliset lukiodiblomit

MULD6 Lukiodiplomi (2op)
 • opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa
 • osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin (esim. konsertti, äänite, sovitustyö)
 • musiikkiprojektin sijaan opiskelija voi koota näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja toiminnastaan
 • diplomin tekijällä tulee olla neljä opintojaksoa musiikista suoritettuna

Arviointi: 4-10 sekä erillinen lukiodiplomitodistus