Temaattiset opinnot

Temaattiset opinnot laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen

Temaattiset opinnot

Laihian lukion paikallisia opintojaksoja. Tukevat laaja-alaista osaamista, esim. Opiskelutaito 1 ja 2, Kansainvälisyystaidot 1, Yrittäjyystaidot 1.

 

Arvioidaan suoritusmerkinnällä

Opinnot

Opiskelutaito 1 (OT1, 1 op)
 • Lukio-opintojen aloittamisen tueksi monipuolinen opintojakso.

  Sisältöjä: Opiskelu lukiossa ja sen vaatimukset, tietokoneen käyttäminen opiskelussa, abitti-järjestelmä, digitaaliset oppimisalustat, ohjelmat ja sovellukset, opiskelutavat ja -tekniikat eri oppiaineissa, haasteet ja ongelmat oppimisessa ja opiskelussa.

  Arvioidaan suoritusmerkinnällä

Opiskelutaito 2 (OT2, 2 op)
 • Opintojaksolla syvennetään ja laajennetaan opiskelutaitoja.

  Opiskelija tietää, minkälaisia opiskelu- ja oppimistaitoja lukio ja jatko-opinnot edellyttävät, sekä ymmärtää, miten opiskelutaitoja voi kehittää.

  Opiskelija oppii asettamaan itselleen opiskeluunsa toimivat tavoitteet, arvioimaan omia oppimisprosessejaan sekä säätelemään toimintaansa em. perusteella.

  Opiskelija saa kattavasti eväitä oman oppijuutensa jatkuvalle kehittämiselle.

  Jaksolla kartoitetaan oman opiskelun vahvuuksia ja haasteita, harjoitellaan erilaisia opiskelutekniikoita ja lukuaikataulun laatimista.

  Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KANSAINVÄLISYYSTAIDOT (KVta1, 2op)

Opintojakson tavoitteena on opiskelijan kansainvälisyyteen liittyvien tietojen ja taitojen vahvistaminen. opintojaksolla käydään läpi kansainvälisyyden eri tasoja ja kehitetään omia valmiuksia kansainvälisyyteen liittyvään toimintaan. opintohin kuuluu opintomatka ulkomaille ja siihen liittyen yhteistä varainkeruutoimintaa.

Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

YRITTÄJYYSTAIDOT (YTta1, 2 op)

Yrittäjyys- ja taloustaidot opintojakson tavoitteena on opiskelijan yrittäjyyteen ja talouteen liittyvien tietojen ja taitojen vahvistaminen. Opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Opiskelija kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan.

Opintojakson aikana käydään läpi yrittäjyyden ja talouden eri osa-alueita ja kehitetään omia valmiuksia yrittäjyyteen liittyvään toimintaan. Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin yrittäjyyteen ja talouteen liittyviin sisältöihin ja ohjelmiin. Opintojakson kuluessa opiskelija käsittelee tärkeitä teemoja nuoren taloudesta ja rakentaa niiden välisen yhteyden oman talouden poluksi.

Arvioidaan suoritusmerkinnällä.