Talousosaaminen

Talousosaajaksi Laihian lukiosta

Oletko kiinnostunut kauppatieteistä tai haluatko muuten vain kehittää ja vahvistaa oman talouden hallintaa? Tiesitkö, että Laihian lukiossa voit suorittaa talousosaamisen opintokokonaisuuden?

Talousosaamisen opintokokonaisuus (13 - 15 opintopistettä) sisältää monimuotoisia opintoja talousosaamisen alalta. Opintojen avulla opiskelija voi vahvistaa oman talouden hallintataitoja, perehtyä sijoittamiseen, säästämiseen ja yrittäjyyteen. Opiskelijat voivat myös halutessaan hakeutua pörssilähettiläiksi ja pitää talousosaamisen infoja lukiossa ja  perusopetuksessa. Kokonaisuuden suorittajille on myös tarjolla opintomatka, jonka kohteena voi olla esimerkiksi Euroopan keskuspankki Frankfurtissa tai jokin muu sopiva kohde. 

Opintokokonaisuuden suorittajat saavat erillisen todistuksen. Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa myös vain yksittäisiä talousosaamisen opintoja oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaisesti.

Opintokokonaisuutta toteutetaan yhteistyössä Vaasan yliopiston, Vaasan avoimen yliopiston sekä muiden talousalan toimijoiden kanssa.  Tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät lähtökohdat hakeutumiselle kauppatieteiden ja talousalan opintoihin yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa. Lisäksi opintojen aloittaminen on huomattavasti helpompaa, kun pohjalla on jo valmiiksi alan opintoja. 

 

Talousosaamisen opintokokonaisuus (13 - 15 op)

Talousosaamisen opintokokonaisuuden suorittaminen vahvistaa opiskelijan talousosaamisen tietoja ja taitoja sekä antaa hyvän pohjan kauppatieteiden opiskelulle yliopistossa. Talousosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Vaasan yliopiston sekä talousalan järjestöjen (Pörssisäätiö) että talousohjelmien (TAT- nuoret ja talous) ja yrittäjyysohjelmien (Nuori yrittäjyys) kanssa.

Opintokokonaisuus koostuu pakollisista ja valinnaisista osioista, jotka suoritetaan vaiheittain kolmen lukuvuoden aikana. Osa opinnoista on itsenäisesti, opiskelijan oman aikataulun mukaisesti suoritettavia verkkokursseja. Opintokokonaisuuden suorittamisesta annetaan erillinen todistus, jonka saamiselle edellytetään vähintään 13 opintopisteen laajuisia talousosaamisen opintoja. Todistukseen oikeuttavan minimimäärän suorittaville on lisäksi tarjolla talousosaamisen opintoihin liittyvä (omakustanteinen) opintomatka 3. opintovuoden syksyllä. Opintomatka voi suuntautua Euroopan keskuspankkiin Frankfurtiin tai Helsingin pörssipäiville tai muuhun sopivaan kohteeseen.

Talousosaamisen valinnaisia paikallisia opintoja voi suorittaa myös yksittäisinä kursseina, ilman että suorittaa koko talousosaamisen opintokokonaisuutta.

Pakolliset osiot (lukion valtakunnalliset pakolliset)

A)Talousmatematiikan (MAB7 tai MAA9, 1 op) ja taloustiedon (YH2, 2 op) yhteinen opintojakso (3 op) -suoritetaan 2. opintovuotena

B) Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (OP2, 2 op) –taloustaidot jatko-opinnoissa ja työelämässä suoritetaan 2. opintovuotena

Lukion järjestämä pakollinen osio

C)Talousosaamisen perusteet (TAC, 1 op) – suoritetaan 1. opintovuotena

Pakolliset osiot (Vaasan avoimen yliopiston järjestämät opinnot)

D) Tukea opiskelijan oman talouden hallintaan (TAD, 2 op) – suoritetaan itsenäisesti 1. opintovuotena, Vaasan avoimen yliopiston opintojakso

E)Tutustu kauppatieteisiin (TAE, 3 op) – suoritetaan itsenäisesti 1. - 3.opintovuotena verkko-opintona, Vaasan avoimen yliopiston opintojakso

Valinnaiset/vuosittain vaihtuvat osiot (valittava vähintään 2 op)

F) Pörssikurssi (TAF, 1 op) -säästäminen ja sijoittamisen perusteet antaa perustiedot osakesijoittamisesta

G) Pörssilähettiläs (TAG, 1 op) - koulutus pörssilähettilääksi ja pörssilähettiläänä toimiminen

H) Yrittäjyysosaaminen (TAH, 1 op) – yrittäjyyteen tutustuminen, omien yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen, yrittäjäksi ryhtymisen perustiedot

I) Vuosi yrittäjänä (TAI, 1 op) – yrittäjyys taitojen kehittäminen, oman yrityksen perustaminen ja yrittäjänä toiminen

Vähintään 13 op suorittaville valinnainen opintojakso

J) Opintomatka (TAJ, 1op) - opintomatka 3. vuoden syksyllä ja siihen kuuluvat kirjalliset tehtävät