Ovet auki maailmalle

Hyvät kansainvälisyystaidot Laihian lukiosta

Laihian lukiossa voit hankkia hyvät kansainvälisyystaidot ja vahvan pohjan kansainvälisyysosaamiselle.

Kansainvälisyystaidot ovat tärkeitä työelämätaitoja. Kansainvälistä osaamista, esim. kielitaitoa, kulttuurien tuntemusta, sosiaalisia taitoja ja kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa ympäristöissä vaaditaan nykypäivänä monella työelämän alalla.

Kansainvälisyystaidot kehittyvät lukio-opintojen ohessa. Kansainvälisyyskasvatus on osa kaikille annettavaa opetusta. Lukuvuoden mittaan järjestetään myös useita kansainvälisyyden teemapäiviä. Erasmus-projektin ja Eu:n liikkuvuusohjelmien puitteissa on koulussa erilaisia kansainvälisyystoimintoja ja mahdollisuuksia lähteä ulkomaille opiskeluvierailuille.

Opetustarjonnassa on myös kansainvälisyyskurssi ja siihen kuuluva opintomatka ulkomaille ensimmäisenä opintovuotena sekä historian opintoihin kuuluva Rooman opintomatka toisena opintovuotena. Lisäksi talousosaamisen opintokokonaisuuden suorittaneille on tarjolla opintomatka Euroopan keskuspankkiin Frankfurtiin.

Vaihto-oppilasvuosi ulkomailla on myös yksi tapa hankkia kokemusta vieraista kulttuureista ja vankistaa omaa kielitaitoaan. Lukiossa neuvotaan ja tuetaan opiskeluvaihtoon lähteviä opiskelijoita. Vuosittain lukuvuodeksi vaihtoon on lähtenyt opiskelijoita esim. Saksaan, Australiaan ja USA:han.

 

Kansainvälisyyskurssi

Kansainvälisyyskurssin tavoitteena on opiskelijan kansainvälisyyteen liittyvien tietojen ja taitojen vahvistaminen. Kurssilla käydään läpi kansainvälisyyden eri tasoja ja kehitetään omia valmiuksia kansainvälisyyteen liittyvään toimintaan. Kurssiin kuuluu opintomatka ulkomaille ja siihen liittyen yhteistä varainkeruutoimintaa, joka tukee opiskelijan yrittäjyyskasvatusta.

Kurssiin kuuluu valmistavia tehtäviä ennen matkaa. Opintomatka sijoittuu 1. vuoden kevääseen 4. tai 5. jaksoon. Kohteena on jokin eurooppalainen kaupunki. Matka kestää 4-6 päivää. Matkakuluista suurin osa katetaan varainkeruutoiminnalla, mutta osan kuluista voi joutua maksamaan itse.