Ovet auki maailmalle

Hyvät kansainvälisyystaidot Laihian lukiosta

Laihian lukiossa voit hankkia hyvät kansainvälisyystaidot ja vahvan pohjan kansainvälisyysosaamiselle.

Kansainvälisyystaidot ovat tärkeitä työelämätaitoja. Kansainvälistä osaamista, esim. kielitaitoa, kulttuurien tuntemusta, sosiaalisia taitoja ja kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa ympäristöissä vaaditaan nykypäivänä monella työelämän alalla.

Kansainvälisyystaidot kehittyvät lukio-opintojen ohessa. Kansainvälisyyskasvatus on osa kaikille annettavaa opetusta. Lukuvuoden mittaan järjestetään myös useita kansainvälisyyden teemapäiviä. Erasmus-projektin ja Eu:n liikkuvuusohjelmien puitteissa on koulussa erilaisia kansainvälisyystoimintoja ja mahdollisuuksia lähteä ulkomaille opiskeluvierailuille.

Opetustarjonnassa on myös kansainvälisyyskurssi ja siihen kuuluva opintomatka ulkomaille ensimmäisenä opintovuotena sekä historian opintoihin kuuluva Rooman opintomatka toisena opintovuotena. Lisäksi talousosaamisen opintokokonaisuuden suorittaneille on tarjolla opintomatka Euroopan keskuspankkiin Frankfurtiin.

Vaihto-oppilasvuosi ulkomailla on myös yksi tapa hankkia kokemusta vieraista kulttuureista ja vankistaa omaa kielitaitoaan. Lukiossa neuvotaan ja tuetaan opiskeluvaihtoon lähteviä opiskelijoita. Vuosittain lukuvuodeksi vaihtoon on lähtenyt opiskelijoita esim. Saksaan, Australiaan ja USA:han.

Kansainvälisyystaitojen opintokokonaisuus (16 op)

Kansainväliseksi osaajaksi Laihian lukiosta!

Kansainvälisyystaitojen opintokokonaisuuden suorittaminen vahvistaa opiskelijan kansainvälisyysosaamisen taitoja: mm. kulttuurientuntemusta, kielitaitoa ja työelämätaitoja. Se antaa opiskelijalle valmiuksia toimia kansainvälisyysosaamista vaativissa ympäristöissä. Opintokokonaisuuden suorittamisesta annetaan erillinen todistus.

Pakolliset osiot (8 op)

A) englanti : ena2 (3 op)

B) ruotsi: rub4 (2op) 

C) äidinkieli: ai2 (1op)

D) yhteiskuntaoppi: yh3 (2 op)

Valinnaiset osiot (vähintään 8 op)

E) kansainvälisyyskurssi (2 op)

F) ranskan kieli: rab1 (2 op)

G) saksan kieli: sab1 (2 op)

H) jonkin muun vieraan kielen opintoja (2 op)

I )ruotsi: rub 9 Pohjola-kurssi (2 op)

H) historia: Hi8 (Rooman matka) (2 op)

I) vaihto-opiskeluvuosi ulkomailla (2 op)

J) lyhyempi (vähintään kolme viikkoa)  vaihto-opiskelu ulkomailla (2 op)

K) kielikurssi (vähintään kolme viikkoa) ulkomailla (2 op)

L) koulun kv-ohjelmiin osallistuminen: Erasmus / eTwinning  (2 op)

Laihian lukion kansainvälisyystoiminta

Kansainvälisyys lukion koko toiminnassa

 • Erasmus-toimintaan osallistuminen
 • nykyinen Erasmus-projekti: Exchange for change
 • eTwinningin käyttö, eurooppalaiset yhteistyöprojektit
 • vaihto-opiskelijatoiminta 
 • sen esittely sekä opiskelijoiden lähettäminen / vastaanottaminen
 • vuosi- ja kesävaihdot
 • mahdolliset stipendimatkat
 • opettajavaihto (suunnitteilla)
 • ulkomaiseen opetukseen tutustuminen (job shadowing) 
 • kansainvälisille kursseille osalllistuminen
 • opettajaharjoittelijoiden vastaanotto
 • kansainvälisyyteen liittyvät vierailijat
 • työnteko ulkomailla
 • Suomeen muuttaneiden kokemuksia
 • kansainvälisyyskasvatukseen liittyvät vierailijat

Exchange for change 

Erasmus+ 229 -hanke (sekä opettaja- että opiskelijavaihtoa)

Teema:  kestävä kehitys

Tavoitteet:

päätavoite: Saada opiskelijat ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan

                   kestävän kehityksen periaatteiden suhteen; huomaamaan, että

                   pienilläkin asioilla on merkitystä.

lisätavoitteet:

 • lisätä opiskelijoiden tietoa muista kulttuureista, saada niistä omakohtaisia kokemuksia ja tapaamisten kautta jopa ystäviä, vahvistaa myös oman kulttuurin tuntemusta
 • vahvistaa kielitaitoa ja sähköisten alustojen käyttöä (esim. eTwinning)
 • vahvistaa opiskelijoiden kriittistä lukutaitoa: tietoa luulemisen sijaan (esim. pieniä kyselyjä erilaisista kulutustottumuksista, tiedonhankintaa esim. lähialueen tuotteista)
 • vähentää ilmastoahdistusta tai kielteisyyttä ilmastonmuutoksesta, lisätä toivoa toiminnalla ja toimintamahdollisuuksien etsimisellä
 • lisätä yhteistyötä paitsi koulutasolla myös kuntatasolla (mukaan päättäjiä, yhteisöjä ja yrityksiä).

Kumppanit (osallistuvat koulut):

Charles Bruneau, Vireux-Wallerand, Koillis-Ranska, ihan Belgian rajalla  (260 oppilasta, 18 opettajaa) 

Agrupamento de Escolas D. Maria II - Vila Nova de Famalicão, Pohjois-Portugali 

(2300 oppilasta, 240 opettajaa koko koulualueella, D. Mariassa 800 oppilasta ja 110 opettajaa) 

Nyhedenin koulu, Krokomin kunta, lähellä Östersundia, Ruotsi

(250 opiskelijaa ja 25 opettajaa)  

Laihian lukio, Länsitie 62, 66400 Laihia

Tapaamiset

Opettajien suunnittelu- ja koulutuspäivät 1. - 3.12.2021 Laihia -

 2 opettajaa / maa 

“Less is more”

Suomen projektiviikko 2.5 - 6.5.2022  (kulutus - erityisesti ostopäätökset ja ruokahävikki)  

(Ranska 8 + 2, Ruotsi 7 + 2 ja Portugali 7 + 2, Laihian lukio)

“Paperless”  (paperi)

Ranskan projektiviikko 17. - 21.10.2022

(Ruotsi 8 + 2, Portugali 7 + 2 ja Suomi 7 + 2)

 “Turn over”

Ruotsin projektiviikko 6. - 10.2. 2023   (energia)

Portugalin projektiviikko toukokuu 2023  (vesi)


Kansainvälisyys opetuksessa

 • kansainvälisyystaitojen kurssi ykkösille
 • yleisiä kansainvälisyystaitoja
 • matkustamiseen liittyviä käytänteitä
 • käytännön harjoittelu
 • opinto-ohjauksen kansainvälisyyteen liittyvät sisällöt
 • korkeakoulujen vieraskielisten koulutusten esittelyt
 • korkeakoulujen opiskelijavaihdon esittelyt
 • korkeakouluopiskelu ulkomailla
 • työskentely ulkomailla
 • vieraiden kielten opetus
 • globaali- ja kulttuuriosaaminen 
 • lukion valtakunnallinen opetussuunnitelma, LOPS21, laaja-alaiset opinnot
 • kuuluvat osaksi kaikkien oppiaineiden tavoitteita
 • äidinkieli ja kirjallisuus: moduulit AI 2 - 3, AI4, AI5 ja AI8
 • matematiikka: moduulit MAA8, MAB3 ja MAB4
 • fysiikka: moduuli FY8
 • kemia: moduuli KE5
 • terveystieto: moduuli TE3
 • maantieto: moduulit GE1 ja GE3
 • historia: moduulit HI2, HI3 - HI9
 • uskonto: moduulit UE3 ja UE8
 • filosofia: moduuli FI2
 • psykologia: moduulit PS1 - PS5
 • yhteiskuntaoppi: moduuli YH3
 • kuvataide: moduulit KU1 - KU6
 • musiikki: moduulit MU2 ja MU3
 • liikunta: moduuli LI6
 • ruotsi: moduulit RUB1, RUB3 ja RUB4
 • ranska: moduulit RAB 32 - 34, RAB 36 ja RAB39
 • saksa: moduulit SAB 32 - 34, SAB 36 ja SAB39
 • englanti: moduulit ENA2, ENA3, ENA5 ja ENA8
 • opinto-ohjaus: moduuli OP2

 

Kansainvälisyysteemapäivä(t) 

 • perinteisesti kaikille ykkösille 1. päättöviikolla
 • vierailijoita
 • kotikulttuurien esittelyä
 • työpajoja
 • juhlapäivät mahdollisuuksien mukaan
 • Eurooppa-päivä 9.5
 • ErasmusDays lokakuussa
 • YK:n päivä 24.10
 • Lucian päivä ja kulkue 13.12 

 

Matkat

 • ykkösille kv-kurssin matka
 • HI8-kurssin Rooman matka kakkosille: antiikin perintö
 • Erasmus-yhteistyöhön liittyvät matkat
 • mahdolliset kielten matkat

 

Vierailut (mahdollisuuksien mukaan)

 • teatterit 
 • vieraskieliset näytökset
 • kansainvälisyyteen ja globaaleihin ilmiöihin liittyvät näytelmät
 • maailmankirjallisuuteen lliittyvät näytelmät
 • museot ja näyttelyt
 • konsertit

 

Kansainvälinen solidaarisuustoiminta

 • Taksvärkkipäivä
 • Nälkä päivä -keräys
 • Lucia-päivä
 • Musiikkiryhmien solidaarisuus-konsertit

 

Tavoitteina tulevaisuudessa

 • Erasmus toiminnan jatkaminen
 • opettajavaihdon suunnittelu ja toteutukset
 • uudet opiskelija- ja opettajavaihdot partnerikoulujen kanssa
 • kansainvälisyys koko koulua ja kaikkia opiskelijoita koskevaksi asiaksi 

Kansainvälisyyskurssi

Kansainvälisyyskurssin tavoitteena on opiskelijan kansainvälisyyteen liittyvien tietojen ja taitojen vahvistaminen. Kurssilla käydään läpi kansainvälisyyden eri tasoja ja kehitetään omia valmiuksia kansainvälisyyteen liittyvään toimintaan. Kurssiin kuuluu opintomatka ulkomaille ja siihen liittyen yhteistä varainkeruutoimintaa, joka tukee opiskelijan yrittäjyyskasvatusta.

Kurssiin kuuluu valmistavia tehtäviä ennen matkaa. Opintomatka sijoittuu 1. vuoden kevääseen 4. tai 5. jaksoon. Kohteena on jokin eurooppalainen kaupunki. Matka kestää 4-6 päivää. Matkakuluista suurin osa katetaan varainkeruutoiminnalla, mutta osan kuluista voi joutua maksamaan itse.