Laajennettu oppivelvollisuus

Laajennettu oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla.Tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon. Jokaisella perusopetuksen päättävällä on velvollisuus hakea toisen asteen tai nivelvaiheen koulutukseen. 

Perusopetuksen järjestäjä ohjaa opiskelijaa hakeutumisessa ja valvoo, että opiskelija aloittaa opintonsa. Oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Oppivelvollisuus voi päättyä jo aiemmin, jos opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. Ensimmäisen tutkinnon suorittamisesta tulee oppivelvollisille maksutonta. Maksuton koulutus voi jatkua sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Lukio ohjaa ja seuraa opiskelijan etenemistä opinnoissa.

Opetuksen maksuttomuus

Koulutuksen järjestäjän järjestämä opetus ja ohjaus on opiskelijalle maksutonta. Näiden lisäksi oppivelvollisuuden laajentuessa opiskelijalle maksuttomiksi tulevat   

  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit   
  • opintojen suorittamiseksi tarvittava tietokone, sekä mahdollinen laskin tai laskinlisenssi  
  • työvälineet, -asut ja -aineet, esimerkiksi turvavaatteet, suojavaatteet ja työkengät  
  • ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta, myös hylättyjen uusiminen 

Koulumatkat

Vähintään seitsemän kilometrin koulumatkat ilman omavastuuosuutta   

Oppivelvollisuuden laajentamisesta voi lukea tästä linkistä:https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/oppivelvollisuuden-laajentaminen

Opintomatkat ulkomaille

Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja (OVL 17 §). Koulutuksen järjestäjä voi siis järjestää esimerkiksi kansainvälistymiseen liittyviä ulkomaanmatkoja, joiden matka- ja majoituskustannuksista opiskelija vastaa itse. 

Laihian lukion kansainvälisyyskurssin (temaattinen opintojakso) ulkomaanmatka sekä historian opintohin kuuluvan paikallisen opintojakson HI8 Rooman matka ovat edelleen opiskelijoille omakustanteisia.