Viihdy lukiossa

Opiskelijoiden toteamaa

”Tiivis ja turvallinen yhteisö, jossa on hyvä oppia”

 ”Kokeneet opettajat, jotka välittävät opiskelijoiden tulevaisuudesta”

 ”Yhteistyö toimii opettajien ja opiskelijoiden välillä”

 ”Kodikas, tasokas ja sopivan matkan päässä”

 ”Aktiivinen oppilaskunta järjestää mukavaa vaihtelua arkeen”

 ”Ikimuistoiset matkat ulkomaille”

 ”Jokainen opiskelija huomataan, kukaan ei huku massaan”

 ”Sopivan kokoinen, mukava ja rento ilmapiiri” 

Laihian lukio - tasokas yleislukio

Laihian kotoisassa lukiossa on hyvä oppimista tukeva, yhteisöllinen ilmapiiri. Laihian lukio tarjoaa hyvät puitteet lukio-opintoihin. Ammattitaitoiset opettajat, modernit opetusvälineet, laaja opetustarjonta ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa tekevät Laihian lukiosta tasokkaan toisen asteen oppilaitoksen.

Opiskelun tukena

Laihian lukiossa sinusta huolehditaan. Tukenasi ovat ryhmänohjaaja, aineenopettajat, opinto-ohjaaja ja aktiivinen opiskelijakunta. Lukiossa on myös hyvin toimiva opiskelijahuolto. Kuraattorin, koulupsykologin ja terveydenhoitajan palvelut ovat opiskelijan käytössä.

Opiskelijakunta

Lukiossa toimii opiskelijakunta, johon kuuluu kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijakuntaa edustaa opiskelijoiden valitsema hallitus. Opiskelijakunta järjestää lukiolaisille yhteistoimintaa ja vapaata harrastustoimintaa sekä huolehtii yleisestä viihtyvyydestä. Opiskelijakunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavissa asioissa. Opiskelijakunnan edustajat osallistuvat esimerkiksi erilaisten työryhmien toimintaan, ovat läsnä koulukokouksissa ja kuuluvat lukion johtokuntaan opiskelijajäseninä. 

Lukion opiskelijakunnalla on oma instagramtili ja opiskelijakunta osallistuu aktiivisesti myös lukion Facebooksivun päivittämiseen.

Tutoropiskelijat

1.vuoden opiskelijoita opastamassa ja tukena ensimmäisestä koulupäivästä lähtien.

Tukiopetus

Tukiopetusta on mahdollista saada. Sitä antaa aineenopettaja. Tukiopetusta annetaan joko opiskelijan pyynnöstä tai opettajan esityksestä. 

Terveydenhuolto

Opiskelijoiden terveydestä huolehtivat terveydenhoitaja, koulupsykologi ja kuraattori. Terveydenhoitaja tekee opiskelijoille terveystarkastukset ja ohjaa opiskelijat tarvittaessa lääkärin vastaanotolle terveyskeskukseen. Hän auttaa myös ensiavun antamisessa ja tapaturmien hoidossa. Terveyskeskuksen hammashuolto on alle 18-vuotiaille maksuton. 

Kouluruokailu

Lukiossa tarjotaan  yksi lämmin, monipuolinen ateria koulupäivisin. Opiskelijakunta ylläpitää kuumajuoma-automaattia. Ruokalistan voit tarkistaa sähköisestä aromi-ruokalistapalvelusta https://aromimenu.cgisaas.fi/AromieMenus/FI/Laihia/Laihia

Opintotuki

Lukiossa opiskelu on maksutonta. Koulumatkatukea voi hakea kelalta. Vähintään 7 km pituiset koulumatkat ovat ilman omavastuuosuutta. 

http://kela.fi

Opiskeluhuoltoryhmät

Laihian lukion yhteisöllinen opiskeluhuolto huolehtii koulumme fyysisestä ja psyykkisestä opiskeluympäristöstä. Sen toimintaan osallistuvat opettajat, opiskelijat ja kaikki koulun toiminnassa olevat henkilöstöryhmät. Tavoitteena on hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden  tukeminen ja kehittäminen. Tarpeen ilmetessä kootaan opiskelijakohtainen asiantuntijaryhmä pohtimaan yksittäisen opiskelijan opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyviä asioita. Opiskelijakohtainen opiskeluhuolto perustuu aina opiskelijan / huoltajan suostumukseen. Opiskeluhuollon avulla pyritään turvaamaan varhainen tuki ja ehkäisemään ongelmien syntymistä.  

Jaksot päättyvät Akunlataukseen.