Miksi lukioon?

Ovet auki maailmalle – opiskeluun kannattaa panostaa!

Nuorena kannattaa panostaa opiskeluun! Lukio on luontevin väylä korkeakouluihin ja yliopistoihin ja hyvä väylä myös ammatillisiin opintoihin. Lukio antaa hyvät valmiudet jatko-opinnoissa menestymiseen: laajan tietopohjan ja tärkeitä taitoja myös työelämää varten. Korkeakoulut painottavat yhä enemmän ylioppilastutkintotodistusta opiskelijavalinnassaan. Jatko-opiskelupaikan voi saada ylioppilastutkinnon koearvosanojen perusteella. Korkean koulutuksen ja kielitaidon painoarvo työmarkkinoilla on erittäin suuri!

Lukiossa opiskelu on erilaista kuin peruskoulussa

Opiskelu lukiossa on erilaista kuin peruskoulussa: opiskelu on joustavampaa ja opinnoissa etenemisen tahdin voi itse päättää. Valitset itse, mihin aineisiin keskityt ja panostat. Sen myötä itsenäisyys ja vastuu omasta opiskelusta lisääntyvät. Opiskelijana opit suunnittelemaan omia opintojasi ja omaksumaan uusia opiskelutapoja. 

Lukion päätteeksi ylioppilaaksi

Ylioppilastutkinnon kokeet suoritetaan pääsääntöisesti 3. vuoden syksyllä ja keväällä. Aloittaa voi toki jo 2. vuoden keväällä.Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta löytyy tietoa yo-kokeista. Alustava suunnitelma ylioppilastutkinnossa suoritettavista kokeista tehdään opinto-ohjaajan kanssa 2. opintovuotena.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimaisessa kielessä, yhdessä vieraassa kielessä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Näiden kokeiden lisäksi tutkintoon osallistuva voi suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

 

Ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamisen lisäksi ylioppilaaksi valmistumiseen vaaditaan lukion päästötodistus. Opinto-oppaasta löydät lisää tietoa lukion päästötodistuksen vaatimuksista.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ 

 

Hae jatko-opintoihin

Lukio-opintojen edetessä on hyvä miettiä, mihin lukion jälkeen aikoo suunnata. Oma opinto-ohjelma kannattaa suunnitella sen mukaan. Jatko-opintoihin hakemisesta saat ohjeita opinto-ohjaajalta. Ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja ammatillisten oppilaitosten omilta sivuilta löydät tietoa niiden opetustarjonnasta.

Opintopolku: http://opintopolku.fi