Talousosaaminen

Talousosaaminen

Taloustaitajaksi Laihian lukiosta!

Laihian lukiossa on mahdollista ensi lukuvuodesta lähtien kehittää ja vahvistaa talousosaamisen taitoja monipuolisesti.

Opiskelijat voivat suorittaa talousosaamisen opintokokonaisuuden (12 - 15 opintopistettä), joka sisältää monimuotoisia opintoja vahvistamaan opiskelijan talousosaamisen tietoja ja taitoja. Opinnot sisältävät mm. talousmatematiikkaa, taloustietoa ja yrittäjyysosaamista. Opintojen avulla opiskelija voi vahvistaa oman talouden hallintataitoja, perehtyä sijoittamiseen, säästämiseen ja yrittäjyyteen. Opiskelijat voivat halutessaan hakeutua pörssilähettiläiksi ja pitää talousosaamisen tunteja peruskoululaisille. Opintokokonaisuuden suorittajat saavat erillisen todistuksen, ja heille on tarjolla opintomatka Euroopan keskuspankkiin Frankfurtiin. Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa myös vain yksittäisiä talousosaamisen kursseja oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaisesti.

Opintokokonaisuutta toteutetaan yhteistyössä Vaasan yliopiston, Vaasan avoimen yliopiston sekä muiden talousalan toimijoiden kanssa.  Tavoitteena on myös antaa opiskelijoille hyvät lähtökohdat hakeutumiselle kauppatieteiden ja talousalan opintoihin yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa.

 

Talousosaamisen opintokokonaisuus (12 - 15 op)

Talousosaamisen opintokokonaisuuden suorittaminen vahvistaa opiskelijan talousosaamisen tietoja ja taitoja sekä antaa hyvän pohjan kauppatieteiden opiskelulle yliopistossa. Talousosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Vaasan yliopiston sekä talousalan järjestöjen (Pörssisäätiö) että talousohjelmien (TAT- nuoret ja talous) ja yrittäjyysohjelmien (Nuori yrittäjyys) kanssa.

Opintokokonaisuus koostuu pakollisista ja valinnaisista osioista, jotka suoritetaan vaiheittain kolmen lukuvuoden aikana. Osa opinnoista on itsenäisesti, opiskelijan oman aikataulun mukaisesti suoritettavia verkkokursseja. Opintokokonaisuuden suorittamisesta annetaan erillinen todistus, jonka saamiselle edellytetään vähintään 12 opintopisteen laajuisia talousosaamisen opintoja. Todistukseen oikeuttavan minimimäärän suorittaville on lisäksi tarjolla talousosaamisen opintoihin liittyvä (omakustanteinen) opintomatka 3. opintovuoden syksyllä. Opintomatka voi suuntautua Euroopan keskuspankkiin Frankfurtiin tai Helsingin pörssipäiville tai muuhun sopivaan kohteeseen.

Talousosaamisen valinnaisia paikallisia opintoja voi suorittaa myös yksittäisinä kursseina, ilman että suorittaa koko talousosaamisen opintokokonaisuutta.

Pakolliset osiot (lukion valtakunnalliset pakolliset)

A)Talousmatematiikan (MAB6 tai MAA9, 1 op) ja taloustiedon (YH2, 2 op) yhteinen opintojakso (3 op) -suoritetaan 2. opintovuotena

B)Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (OP2, 2 op) –taloustaidot jatko-opinnoissa ja työelämässä suoritetaan 2. opintovuotena

Lukion järjestämä pakollinnen osio

C)Talousosaamisen perusteet (VAP, 1 op) – suoritetaan 1. opintovuotena

Pakolliset osiot (Vaasan avoimen yliopiston järjestämät opinnot)

D) Oma talous kuntoon (VAO, 1 op) – suoritetaan itsenäisesti 1. opintovuotena, Vaasan avoimen yliopiston opintojakso

E)Tutustuminen kauppatieteisiin (VAK, 3 op) – suoritetaan itsenäisesti 1. - 3.opintovuotena verkko-opintona, Vaasan avoimen yliopiston opintojakso

Valinnaiset/vuosittain vaihtuvat osiot (valittava vähintään 2 op)

F) Pörssikurssi (POK, 1 op) -säästäminen ja sijoittamisen perusteet antaa perustiedot osakesijoittamisesta

G) Pörssilähettiläs (POL, 1 op) - koulutus pörssilähettilääksi ja pörssilähettiläänä toimiminen

H) Yrittäjyysosaaminen (TYO, 1 op) – yrittäjyyteen tutustuminen, omien yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen, yrittäjäksi ryhtymisen perustiedot

I) Vuosi yrittäjänä (VYO, 1 op) – yrittäjyys taitojen kehittäminen, oman yrityksen perustaminen ja yrittäjänä toiminen

Vähintään 12 op suorittaville valinnainen opintojakso

J) Opintomatka (TOM, 1op) - opintomatka 3. vuoden syksyllä ja siihen kuuluvat kirjalliset tehtävät